ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(เซปักตะกร้อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,12:51  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน โปรแกรม CrazyTalk วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2557,14:27  อ่าน 994 ครั้ง
รายละเอียด..