ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอัครศาสตร์ ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเซปักตะกร้อโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36   อ่าน 102 ครั้ง