ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศฟุบอล กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย "นครสวรรค์พลบดีเกมส์" ครั้งที่ 20
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาฟุบอลรุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,14:15   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 4*100 เมตร
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐธิชา แสงหมี,ด.ญ.ทิพเนตร มีชาญ,ด.ญ.ณัฐชยา เชาว์ผักปัง,ด.ญ.ปพิชญา ดวงมาลัย
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,14:47   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภททุ่มน้ำหนัก
ชื่อนักเรียน : น.ส.ชลธิชา โกยชัย
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,15:10   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่ง 400 ม.
ชื่อนักเรียน : น.ส.กิติยา งูพิมาย
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,15:13   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)ประเภทพุ่งแหลน
ชื่อนักเรียน : น.ส.รัชดาพร ปรุงกลาง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,15:26   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทวิ่ง 4*400 ม.รุ่นอายุ 14 ปี
ชื่อนักเรียน : -ด.ญ.ทิพเนตร มีชาญ -ด.ญ.ณัฐชยา เชาว์ผักปัง -ด.ญ.จุฑารัตน์ ช่วยผักแว่น -ด.ญ.ณัฐธิชา แสงหมี
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,15:28   อ่าน 46 ครั้ง