คณะผู้บริหาร

ส.ต.ท.นพวัชญ์ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ คำกายปรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา