ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสโรงเรียน  : 3030200106
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Nakhon Ratchasima Municipality Sport School
สังกัด  : เทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ตั้ง :  เลขที่ 522 ถนนกีฬากลาง  ตำบลในเมือง  อำเมือง  นครราชสีมา  30000