ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียน รอบที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนที่กลับเข้าโรงเรียน  รอบที่ 1 ได้แก่กีฬาฟุตบอล และ มวยไทย ยกน้ำหนัก รวมทั้งหมด 160 คน มีมาตรการตั้งจุดคัดกรองสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,16:10   อ่าน 1014 ครั้ง