รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 39 คน
ชื่อ-นามสกุล : พลวัฒน์ สุดกระโทก (โน๊ต)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 251 หมู่4 ต. เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0943833680
อีเมล์ : Note_ponlawat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพรรณี จันหอม (ปุ๊)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 113 หมู่ 1 บ.ประสุข ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
เบอร์มือถือ : 0929389934
อีเมล์ : lifting_kss@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวภัทร ไทยอัฐวิถี (โจ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : บุกเบิก
ที่อยู่ : 4 หมู่ 12 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0981253263
อีเมล์ : love_doraemon222@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ กินขุนทด (ด๋อย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 168 หมู่10 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0833810878
อีเมล์ : Sudarat Kinkhunthod.@htmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร ราชานู (นอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 89 ม.5 ต.เขวาอ.เมืองจ.มหาสารคา
เบอร์มือถือ : 0870566730
อีเมล์ : siriphon11@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อัครินทร์ นามบุญเรือง (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 21/5 คุ้มวัดป่าเรไร ถ.คุ้มว่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0924455637
อีเมล์ : film_10102@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรกมล สมใจ (พิค)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 522 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์มือถือ : 0981722069
อีเมล์ : saksith_2540@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ภัทร์ธีราภรณ์(รัชดาภรณ์) หล่อแหลม (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 132 ม.2 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
เบอร์มือถือ : 081-264-2354
อีเมล์ : pattheerapon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิทธิพันธ์ นาคมณี (เจ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 522 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0856562375
อีเมล์ : jaja25388@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรรณนิภา สายเชื้อ (นุ่น)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 522 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0872474063
อีเมล์ : ืnonhealth@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล เรืองฤทธิ์ (ณเดช (บอล))
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 522 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0986211312
อีเมล์ : ball9_10@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เมธาวิน เทพสูงเนิน (กรีน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 522 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0980958685
อีเมล์ : Matawin_u-15@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม