ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกตามประเภทกีฬาและระดับชั้นที่เปิดสอน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 301 คน
แยกตามชนิดกีฬา และระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้

ระดับชั้นเรียนชนิดกีฬารวม
กรีฑาเซปักตะกร้อฟุตบอลมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนัก
มัธยมศึกษาปีที่ 155433828
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7525210756
มัธยมศึกษาปีที่ 3651898955
มัธยมศึกษาปีที่ 412914512759
มัธยมศึกษาปีที่ 58101339447
มัธยมศึกษาปีที่ 67121568856
รวม454689285043301


จำนวนนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1231538
มัธยมศึกษาปีที่ 2291140
มัธยมศึกษาปีที่ 3431760
มัธยมศึกษาปีที่ 4491867
มัธยมศึกษาปีที่ 5481159
มัธยมศึกษาปีที่ 6341246
รวม22684321